• بلوار شهید رجائی،کوچه 43،خیابان شهید علی اکبر فرمانی
  • tbs.bilingualschool@gmail.com
  • 07136331818
  • |

مشاوره

12اسفند
/uploaded\images\

چند دقیقه با مشاورانجام دادن تکلیف نه فقط باعث آموختن بیشتر و بهتر می شود بلکه باعث ایجاد نوعی نظم و انضباط درونی خواهد شد.

برای بسیاری از بچه ها انجام دادن تکالیف مدرسه نخستین مسوولیت پذیری آنهاست.

بچه ها از طریق انجام تکالیف مدرسه ، مهرت هایی را می آموزند که برای تبدیل شدن به بالغ هایی باانگیزه ، مستقل و مسئولیت پذیر به آن ها احتیاج دارند.

تکلیف در صورتی که به اندازه ،مناسب و متنوع باشد ، رشد کودک را به دنبال دارد.