• بلوار شهید رجائی،کوچه 43،خیابان شهید علی اکبر فرمانی
  • tbs.bilingualschool@gmail.com
  • 07136331818
  • |

لینک های ورود به کلاس

  • خانه
  • -
  • لینک های ورود به کلاس

لینک های ورود به کلاس های مجازی به تفکیک مقاطع

دپارتمان فارسی

 

 

 

 

لینک ورود به پنل پارس آموز :                              Farsamooz.tebyanschool.com

 

 

 

 

لینک ورود به کلاس مهارت هاي زندگي پايه اول - دوم - سوم ابتدايي پسرانه :         eclass.tebyanschool.com/sb1-3

 

 

لینک ورود به کلاس مهارت هاي زندگي پايه اول - دوم - سوم ابتدايي دخترانه :        eclass.tebyanschool.com/sg1-3

 

 

لینک ورود به کلاس برنامه ويژه مدرسه(بوم) پايه چهارم - پنجم - ششم پسرانه :            eclass.tebyanschool.com/pb4-6

 

 

لینک ورود به کلاس برنامه ويژه مدرسه(بوم) پايه چهارم - پنجم - ششم دخترانه :          eclass.tebyanschool.com/pg4-6

 

 

 

لینک ورود به کلاس پیش دبستانی خانم اسلاملو زاده :                         eclass.tebyanschool.com/fpreschool

 

 

لینک های ورود به کلاس های دبستان پسرانه :

 

لینک ورود به کلاس اول یک خانم بهرام پور :                           eclass.tebyanschool.com/fb1-1

 

لینک ورود به کلاس اول دو خانم قبادی :                                 eclass.tebyanschool.com/fb1-2

 

لینک ورود به کلاس اول سه خانم فولادی وندا  :                        eclass.tebyanschool.com/fb1-3

 

لینک ورود به کلاس دوم یک خانم بدیعی  :                              eclass.tebyanschool.com/fb2-1

 

لینک ورود به کلاس دوم دو خانم عمادی :                               eclass.tebyanschool.com/fb2-2

 

لینک ورود به کلاس دوم سه خانم زارع  :                               eclass.tebyanschool.com/fb2-3

 

لینک ورود به کلاس دوم چهار خانم زارع خفری :                      eclass.tebyanschool.com/fb2-4

 

لینک ورود به کلاس سوم یک خانم سبحانی :                             eclass.tebyanschool.com/fb3-1

 

لینک ورود به کلاس سوم دو خانم جوابی :                                eclass.tebyanschool.com/fb3-2

 

لینک ورود به کلاس چهارم یک خانم اسفرجانی :                         eclass.tebyanschool.com/fb4-1

 

لینک ورود به کلاس چهارم دو خانم هوشیار  :                             eclass.tebyanschool.com/fb4-2

 

لینک ورود به کلاس چهارم سه خانم حیدری  :                             eclass.tebyanschool.com/fb4-3

 

لینک ورود به کلاس پنجم یک خانم راهپیما :                               eclass.tebyanschool.com/fb5-1

 

لینک ورود به کلاس پنجم دو خانم فرد افشاری :                           eclass.tebyanschool.com/fb5-2

 

لینک ورود به کلاس ششم خانم یوسفی :                                      eclass.tebyanschool.com/fb6

 

لینک های ورود به کلاس های دبستان دخترانه :

 

لینک ورود به کلاس اول یک خانم نزیهی :                              eclass.tebyanschool.com/fg1-1

 

لینک ورود به کلاس اول دو خانم درویشی  :                            eclass.tebyanschool.com/fg1-2

 

لینک ورود به کلاس دوم خانم فلاحی  :                                      eclass.tebyanschool.com/fg2

 

لینک ورود به کلاس سوم یک خانم درودی  :                           eclass.tebyanschool.com/fg3-1

 

لینک ورود به کلاس سوم دو خانم بافنده  :                               eclass.tebyanschool.com/fg3-2

 

لینک ورود به کلاس چهارم خانم فاطمی  :                                    eclass.tebyanschool.com/fg4

 

لینک ورود به کلاس پنجم خانم شهسواری  :                              eclass.tebyanschool.com/fg5

 

لینک ورود به کلاس ششم خانم رفعت بخش  :                            eclass.tebyanschool.com/fg6

 

لینک های ورود به کلاس های متوسطه اول پسرانه :

 

لینک ورود به کلاس هفتم پسرانه :                             eclass.tebyanschool.com/fb7

 

لینک ورود به کلاس هشتم پسرانه:                             eclass.tebyanschool.com/fb8

 

لینک ورود به کلاس نهم پسرانه :                               eclass.tebyanschool.com/fb9

 

لینک های ورود به کلاس های متوسطه اول دخترانه :

 

لینک ورود به کلاس هفتم دخترانه :                        eclass.tebyanschool.com/fg7

 

لینک ورود به کلاس هشتم دخترانه :                       eclass.tebyanschool.com/fg8

 

لینک ورود به کلاس نهم دخترانه :                          eclass.tebyanschool.com/fg9